تحصيلات و آموزش

1394 - دکترای تغذیه

از دانشگاه عثمانیه هند دانشکده علوم

1377 - فوق لیسانس علوم بهداشتی

از دانشگاه علوم پزشکی تهران –دانشکده بهداشت

سوابق شغلي و دانشگاهي

از بدو استخدام - تا اکنون

• هیات علمی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه وبویراحمد (دانشکده بهداشت وتغذیه،گروه تغذیه)
• مدیر گروه تغذیه دانشکده بهداشت وتغذیه دانشگا علوم پزشکی یاسوج از 1383 تا 1389 و از سال 1393 تا کنون

جوايز, تشويقات

از بدو استخدام تا کنون
• پژوهشگر نمونه در دو سال با دریافت لوج تقدیر از رئیس دانشگاه .
• دریافت لوح تقدیر از ریزن علمی وزارتین علوم و بداشت درمان وسفیر ایران در سالهای 1392و1393 بعنوان دانشجوی برتر علمی در شبه قاره هند.