بيوگرافي

نام و نام خانوادگي: عزيزاله پورمحمودي

مرتبه ي علمي: مربي پايه 34

تحصيلات: دکتراي تغذيه

براي شناخت بهتر کاربران محترم ، بخشي از سوابق اجرايي، تحصيلي، پژوهشي  اين استاد محترم آورده شده است.

اطلاعات تماس

دانشجويان و کاربران گرامي ميتوانند ا زطريق کانال هاي ارتباطي زير با استاد تماس بگيرند.
آدرس محل کار: ياسوج، ميدان امام حسين، خيابان دستجردي، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ياسوج
phoneتلفن:7433226850 Google Scholar Link نمايه گوگل اسکولار Google Plus Link نمايه گوگل+
phoneفکس: scopus Profile Link نمايه اسکوپوس Linkedin Profile Link نمايه linkedin
phone ايميل:pourmahmoudi@gmail.com
a.pourmahmoodi@yums.ac.ir
ResearchGate Profile Link نمايه ResearchGate